2015-03-20

Zyski z pigułki

Apteka może być złotym biznesem dla osób wytrwałych, których nie zniechęcą żmudne procedury otwarcia, duże koszty inwestycyjne i praca przez siedem dni w tygodniu.

Zyski z pigułki

Aptekę może założyć nawet ten, kto nie jest farmaceutą, pod warunkiem że na stanowisku kierownika zatrudni farmaceutę z odpowiednim stażem. Nie może to być również osoba, która prowadzi hurtownię farmaceutyczną lub złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie, prawo bowiem zakazuje łączenia obydwu działalności.

Kolejnym etapem jest znalezienie odpowiedniego lokalu. Karolina Kosmala szukała lokum, czytając ogłoszenia prasowe i śledząc nowe inwestycje na rynku budowlanym. Wspólnie z mężem przejechali wiele kilometrów po ulicach miasta w poszukiwaniu dogodnej lokalizacji. Od razu zaplanowali kupno zamiast wynajmu.

– Braliśmy pod uwagę miejsca, do których okoliczni mieszkańcy w różnym wieku mieliby łatwy dostęp, a konkurencja innych aptek nie jest duża – mówi Karolina Kosmala. 

Udało im się znaleźć lokal na osiedlu, gdzie stare bloki sąsiadują z budynkami niedawno oddanymi do użytku. Tym samym apteka zapewniła sobie klientów w podeszłym wieku, ale i młodych rodziców. 

– A wszystko wskazuje na to, że klientów będzie jeszcze więcej – mówi, wskazując na pobliski plac, gdzie budowane są następne bloki mieszkalne. - Kiedy kupiłam lokal, mogłam rozpocząć starania o zgodę urzędników na sprzedaż leków.

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie apteki trzeba dołączyć opis techniczny lokalu, niezbędny do oceny, czy pomieszczenia odpowiadają ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia warunkom. Więcej szczegółów dotyczących zakładania apteki można znaleźć w artykule Przepis na aptekę.

Walka z biurokracją

Mając już lokal dostosowany do wymaganych warunków, należy wystąpić o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym.  Wniosek jest składany na specjalnym formularzu wraz załącznikami (m.in. wzmiankowany powyżej plan zagospodarowania budynku, łącznie z opisem technicznym pomieszczeń, w którym będzie prowadzona apteka). Do wniosku trzeba jeszcze załączyć oświadczenie, że nie prowadzi się hurtowni farmaceutycznej ani więcej niż jednego procenta aptek w województwie, a także nie wykonuje się zawodu lekarza oraz że w ciągu ostatnich trzech lat nie zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie apteki. Dodatkowo, wymagany jest także opis techniczny lokalu i oświadczenie kierownika, że spełnia wymóg zawodowy do prowadzenia punktu.

Wystąpienie o koncesję łączy się ze sporą liczbą wizyt specjalistów: inspektora farmaceutycznego, kominiarza, strażaka, przedstawiciela sanepidu i inspektora budowlanego. Inspektor farmaceutyczny weryfikuje dokumenty i przeprowadza inspekcje lokalu, w którym ma być prowadzona apteka. Wpływ na jego decyzję ma też potwierdzenie przez okręgową radę aptekarską, że osoba przedstawiona na stanowisko kierownika apteki spełnia wszystkie wymogi (tzn. ma wykształcenie na kierunku farmacja, pracuje w zawodzie co najmniej pięć lat).

Na koniec z zezwoleniem trzeba jeszcze udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia, by załatwić sprawę udzielania przez płatnika refundacji na leki refundowane. Od razu zabiera się ze sobą do NFZ dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika, wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzony numer konta bankowego, na które będą spływać pieniądze z tytułu refundacji.

Meble za gotówkę lub w leasingu

Koszt mebli, w tym system szuflad, wyposażenia meblowego laboratorium w dużej aptece to wydatek nawet 100 tys. zł, ale warto poszukać tańszego wyposażenia, a wtedy można zbić cenę do 30-40 tys. zł. Często wybieraną alternatywą jest kupno mebli używanych. 

Już na tym etapie, z myślą o ergonomii pomieszczenia i jeśli warunki lokalowe pozwalają, można pokusić się o wprowadzenie apteki samoobsługowej, choć to jeszcze dość rzadkie zjawisko na naszym rynku. Niedościgli w tym zakresie Amerykanie przekonują, że taka apteka osiąga wzrost obrotów nawet o 30 proc. Jest tu oczywiście mowa o produktach OTC i kosmetykach. Warto również zadbać o komfort klientów. Starsi ludzie powinni mieć kilka krzesełek do odpoczynku, a dla dzieci warto ustawić stolik z przyborami do rysowania.(awh)