2014-03-27

Przepis na aptekę

Przed otwarciem apteki warto zapoznać się z wymogami ministerialnymi dotyczącymi lokalu.

Przepis na aptekę Fot. Apteki Arnika

Aptekę może założyć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, pod warunkiem że nie prowadzi hurtowni farmaceutycznej i nie zostało mu w ciągu ostatnich trzech lat odebrane zezwolenie na prowadzenie apteki. Debiutanci najczęściej decydują się na działalność w formie spółki jawnej, spółki z ograniczoną działalnością lub w przypadku uproszczonej księgowości – jednoosobową działalność.

Po załatwieniu wszelkich formalności związanych z zakładaniem firmy można zająć się poszukiwaniem lokalu, który będzie spełniał wszystkie wymagania techniczne, sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U.2002.171.1395).

Zgodnie z przepisami apteka może zajmować odrębny budynek (lub pawilon) albo może mieścić się w obiekcie o innym przeznaczeniu (budynek użytkowy lub mieszkalny) pod warunkiem, że lokal będzie wyraźnie wyodrębniony z reszty budynku. Dopuszcza się usytuowanie apteki na dwóch kondygnacjach, ale izba ekspedycyjna powinna mieścić się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. Pozostałe pomieszczenia mogą znajdować się na innych kondygnacjach. Apteka musi posiadać dwa osobne wejścia: dla klientów i na dostawę towaru.

W lokalu musimy wydzielić jedenaście pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. Dlatego też najbezpieczniej szukać lokalu o powierzchni min. 120 m2. Oczywiście, na rynku działają apteki o mniejszym metrażu (jedenaście pomieszczeń można zmieścić nawet od 100 do 105 m2), zależy to jednak od funkcjonalnego rozłożenia lokalu i np. od rozmieszczenia w nim ujęć wody.

Powierzchnia lokalu dzieli się na podstawową – nie mniejszą niż 80 m2 i pomocniczą. W skład powierzchni podstawowej apteki wchodzą:

  • izba ekspedycyjna – sala sprzedaży
  • izba recepturowa (do przygotowywania leków),
  • śluza przed izbą recepturową
  • izba do sporządzania homeopatycznych produktów leczniczych (jeśli w aptece tego typu produkty będą sporządzane),
  • zmywalnia,
  • magazyn produktów leczniczych,
  • magazyn do przechowywania pozostałego asortymentu (kosmetyki, itp.),
  • pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe,
  • archiwum
  • komora przyjęć, znajdująca się blisko wejścia dla personelu i dostaw towaru (można w niej umieścić szatnię dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie).

W skład powierzchni pomocniczej wchodzą natomiast pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze lub miejsce, w którym może być przechowywany sprzęt do utrzymywania porządku i środki czystości, oraz tzw. powierzchnia komunikacyjna, czyli korytarze i przedsionki.

Wybierając odpowiedni lokal, nie można zatem zdać się na dowolność; należy uwzględnić wymogi prawa i wcześniej upewnić się, czy np. wynajmując lokal w kamienicy, nad którą pieczę sprawuje konserwator zabytków, nie będzie problemu z jego modernizacją i dostosowaniem do wymogów ministerialnych. Najbezpieczniej jest otwierać aptekę w niedawno wybudowanym obiekcie, np. kupując bądź wynajmując lokal bezpośrednio od dewelopera.

 

Ewa Wesołowska
Ewa Wesołowska Koordynator ds franczyzy, Apteki Arnika

Odpowiedzialna za koordynację wszystkich procesów z związanych z otwarciem apteki: począwszy od oceny lokalizacji po uruchomienie apteki oraz pomoc w zarządzaniu w aptekach uruchomionych.