2017-05-15

Nowych biur przybywa na potęgę

Od początku roku deweloperzy oddali do użytku 151 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Nowych biur przybywa na potęgę

W wyniku czego podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęła poziom 9,1 mln m2. Ponad 56 proc. nowych biur trafiło na rynek Warszawie, natomiast wśród miast regionalnych przodowały Kraków i Wrocław. W związku z dużą aktywnością deweloperów w określonych obszarach stolicy, zmienione zostały granice oraz obowiązujące do tej pory nazwy warszawskich stref.

W I kwartale 2017 r. w Warszawie oddano do użytku sześć nowych obiektów biurowych o całkowitej powierzchni 84,2 tys. m2. Wszystkie są zlokalizowane poza centrum miasta, głównie w strefie Żwirki i Wigury, gdzie oddano do użytku drugą fazę projektu Business Garden o powierzchni najmu 55 tys. m2. W strefie Zachód skoncentrowane jest 26 proc. nowej podaży w trzech ukończonych projektach – EQlibrum (9,9 tys. m2), Airtech Business Park III (6,6 tys. m2) oraz West Warsaw Office (5,5 tys. m2).

 Ze względu na naturalne przesuwanie się granic dzielnic biznesowych oraz zagospodarowywanie przez deweloperów dobrze skomunikowanych działek (np. w pobliżu drugiej linii metra, Ronda Daszyńskiego, Dworca Gdańskiego) Polish Office Research Forum (PORF), do którego należy Colliers International, podjął działania dotyczące weryfikacji warszawskich stref biurowych.

Zmienione zostały granice oraz obowiązujące do tej pory nazwy stref. Największe zmiany zaszły w odniesieniu do biurowej strefy Centralnego Obszaru Biznesu i Centrum. COB wyznaczają obecnie ulice Jana Pawła II, Al. Solidarności, Hoża oraz Krakowskie Przemieście i Nowy Świat, zaś Centrum zostało rozszerzone na północ do Dworca Gdańskiego, na zachód do ul. Karolkowej i na południe do Placu Unii Lubelskiej. Od wschodu granicą jest brzeg Wisły – mówi Paweł Skałba, partner w Colliers International, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych.

Zmiany zaszły także w strefie Mokotów, gdzie wyodrębniono podstrefę Służewiec, a dawną strefę Południowy Zachód podzielono na dwie arterie: Jerozolimskie i Żwirki i Wigury.

Zarówno centrum, jak nowe tereny położone blisko strefy centralnej Warszawy charakteryzują się rosnącym zainteresowaniem najemców i inwestorów. Popyt brutto zarejestrowany w I kwartale 2017 r. w Warszawie wyniósł 194 tys. m2, z czego 54 tys. m2 wynajęto w strefie Centrum. Wysoka aktywność najemców zauważalna była również w strefie Mokotów (39 tys. m2) oraz w strefie Jerozolimskie (33 tys. m2).

Kraków i Wrocław nie zwalniają

W I kwartale 2017 r. na głównych rynkach regionalnych oddano do użytku 13 projektów o łącznej powierzchni 67,2 tys. m2, z czego najwięcej w Krakowie (28 tys. m2) i we Wrocławiu (18 tys. m2). Przeważająca część oddanych projektów (61 proc.) to budynki poniżej 5 tys. m2 powierzchni najmu takie, jak Office Park Kokoszki A w Trójmieście, Komandorska 12 we Wrocławiu, Cross Point D w Łodzi czy Baildona 66 w Katowicach.

Wolumen transakcji ukształtował się na poziomie 178 tys. m2, czyli o 41 proc. wyższym niż w analogicznym okresie minionego roku.

Najwyższą aktywność ponownie odnotowały Wrocław, gdzie wynajęto 59 tys. m2 i Kraków z wynikiem 52,5 tys. m2. Co ciekawe, Kraków mimo tego że wiedzie prym wśród miast regionalnych pod względem powierzchni biurowej w budowie, odznacza się najniższym wskaźnikiem pustostanów na poziomie 6,8 proc. – mówi Paweł Skałba.

Współczynnik pustostanów dla Polski wynosi natomiast 12,1 proc., (wobec 12,7 proc. na koniec 2016 r.).

700 tys. mkw. w tym roku

Obecnie w budowie znajduje się ponad 1,6 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 45 proc/ jest zlokalizowane w Warszawie. Nowa podaż planowana do ukończenia w bieżącym roku jest szacowana na 700 tys. m2. W stolicy deweloperzy planują oddać do użytku 240 tys. m2.

Wśród firm funkcjonujących na rynku widoczny jest trend reorganizacji wynajmowanej powierzchni pod względem organizacyjnym i kosztowym, czego wynikiem są relokacje. Starsze projekty mają problem utrzymaniem poziomu wynajmu, rośnie popularność podejmowanych przez właścicieli działań modernizacyjnych.

 

Anna Smolińska
Anna Smolińska dziennikarz