2014-02-25

Podatek za pawilon

Masz kiosk? Kupujesz pawilon? Możesz zapłacić podatek od nieruchomości – wynika z ostatniej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opłaty unikną właściciele obiektów sezonowych.

Podatek za pawilon Fot. sxc.hu

Do tej pory orzecznictwo sądów w sprawie opodatkowania kiosków, pawilonów i innych tymczasowych obiektów handlowych było niejednolite. Jedne uznawały, że tego typu zabudowa znajduje się poza kategorią obiektów objętych podatkiem od nieruchomości, inne zaliczały je do budowli objętych podatkiem na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Brak zgodności w orzeczeniach wpływał na decyzje poszczególnych gmin: część z nich inkasowało podatek od nieruchomości, część – nie.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2014 r. ujednoliciła orzecznictwo. Zgodnie z nią, podatkiem od nieruchomości może być objęty każdy obiekt, który stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika oraz można go uznać za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz załącznika do niej. Według ustawowej definicji, tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Jest nim także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej, pawilon wystawowy, przykrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna, urządzenia rozrywkowe, a nawet barakowozy.

W efekcie przedsiębiorcy, którzy dysponują tego typu budowlami zapłacą podatek roczny, który wynosi 2 proc. wartości budowli. Opłaty mogą uniknąć właściciele obiektów sezonowych. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem od 1 stycznia następującego po roku, w którym obiekt został postawiony. Jeśli jednak budowla zostanie rozebrana przed końcem roku, obowiązek podatkowy nie powstanie. (awh)