2016-09-04

Bezpieczny biznes

Założenie agencji ochrony mienia i osób wymaga załatwienia wielu formalności. Najważniejsze z nich to uzyskanie koncesji i licencji na prowadzenie takiej działalności.

Bezpieczny biznes

Do tej pory Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało ponad 5 tys. koncesji na wykonywanie działalności ochrony osób i mienia, z czego aktywnie działa około 3 tys. firm, zatrudniających około 300 tys. osób. Konkurencja jest duża. Duża część rynku znajduje się w rękach kilku największych firm (Konsalnet, Solid Security, Impel, Securitas Polska, Ekotrade), które zatrudniają najwięcej pracowników i startują do przetargów na największe zlecenia. Ale nie oznacza to, że nie ma już miejsca na nowe firmy.

Do dużych zleceń trzeba mieć potencjał. Na przykład sieci handlowe, takie jak Tesco, OBI, Biedronka do ochrony swoich sklepów wybierają firmy o zasięgu ogólnopolskim, które są w stanie postawić w jednym czasie w kilkunastu miejscach w kraju ludzi jednakowo umundurowanych. Oczekują one również spełnienia takich samych standardów w całym kraju. Małe firmy z kolei mogą wykazać się w sektorze zamówień publicznych, w których liczy się głównie cena usługi. W tym zakresie małe spółki mogą konkurować z dużymi podmiotami, mając często niższe koszty działalności i dzięki temu potrafią w tym rynku wykroić spory kawałek dla siebie – twierdzi Tomasz Wojak, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” i prezes spółki Konsalnet Ochrona.

Niestety, z perspektywy małych przedsiębiorców sytuacja nie wygląda tak kolorowo.

Konkurencja na rynku, nawet lokalnym jest bardzo duża, trudno się przebić. Wygranie przetargu jest niemal niemożliwe, gdyż startują firmy oferujące usługi ochroniarskie po zaniżonych stawkach, nawet o połowę mniejszych od normalnych. Uczciwa firma nie ma wtedy szans – mówi Ewa Godlewska, współwłaścicielka firmy Boss Security działająca na rynku ciechanowskim.

Zakres działalności

Osoba chętna do rozpoczęcia działalności na rynku usług ochroniarskich, może to zrobić zaraz po uzyskaniu koncesji. Założenie firmy nie wymaga dużych nakładów finansowych – zwykle wystarcza od 10 do 30 tys. zł. Wiele zależy od liczby pracowników i zasięgu działalności.

Pracownicy firmy ochroniarskiej dzielą się na trzy grupy. Pierwsza i największa to pracownicy z licencją ochrony osób i mienia pierwszego lub drugiego stopnia, druga – pracownicy posiadający pozwolenie na broń i trzecia – osoby bez licencji i pozwolenia na broń.

O licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia może postarać się każdy, kto ukończył 21 lat i ma wykształcenie co najmniej podstawowe. Ponadto kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, mieć czystą kartotekę i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Najcenniejsi pracownicy, a zarazem najlepiej zarabiający, to ci, mający licencję pracownika ochrony, a także uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa niezbędne do pracy na terenie portów lotniczych. Mogą oni wykonywać najtrudniejsze zlecenia, takie jak: konwój transportu pieniędzy, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych czy ochrona obiektów znajdujące się na liście wojewody, czyli ważnych dla państwa.

Do takich obiektów należą na przykład budynki z sektora przemysłu energetycznego, stoczniowego, jednostki wojskowe. Ludzie zatrudnieni do ochrony tych miejsc pracują ze środkami przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie. Zatrudnianie takich osób niesie jednak ze sobą konieczność inwestowania w  wyposażenie pracowników ochrony, np. broń, systemy alarmowe, a  także w  specjalne pomieszczenia do jej przechowywania. Jeśli przedsiębiorca nie chce ponosić takich wydatków, może skupić się na ochronie obiektów niewymagających broni – mówi Tomasz Wojak.

Niestety, na mniejszych rynkach o wiele trudniej zarobić, pracując w firmie ochroniarskiej. Nie potrzeba też osób z pozwoleniem na broń.

Obowiązkiem właściciela agencji jest dbałość o odpowiedni ubiór pracowników. Najlepiej, aby na koszulkach widniało charakterystyczne, widoczne logo firmy. Koszt zakupu ubioru dla jednego pracownika (garnitur, dwie koszule z krótkim i długim rękawem, pasek, czapka, buty, kurtka) to około 400 zł.

Zarobek

Wysokość dochodów agencji zależy od tego, ile intratnych zleceń uda się jej zdobyć. Najlepiej opłaca się otworzyć firmę w dużym mieście, gdzie łatwiej pozyskać kontrahentów i gdzie ogłaszanych jest więcej przetargów. Sporo można zarobić również na ochronie dużych imprez masowych, np. meczów piłkarskich na stadionach, koncertów, kilkudniowych festiwali, w czym wyspecjalizowało się kilka mniejszych firm na rynku ochrony.

Ochrona takich wydarzeń jak Euro 2012 czy festiwale typu Opener lub Warsaw Orange Festiwal pozwalają zarobić więcej pieniędzy w krótszym czasie. Jeśli organizatorowi zależy na dobrej ochronie, potrafi zamówić na taka imprezę nawet tysiąc ochroniarzy. Często takie zlecenie opiewa na wyższe stawki od tych, które dotyczą obiektów stacjonarnych, które pozwalają firmie, a w efekcie i jej pracownikom zarobić na takim wydarzeniu – mówi Tomasz Wojak.

Równie opłacalne jest dbanie o bezpieczeństwo osób prywatnych, gwiazd, celebrytów, ale to dość rzadkie zlecenia. Najmniej dochodowa jest ochrona nieruchomości mieszkaniowych, zwłaszcza osiedli.

Otwieramy agencję ochrony

Do założenia agencji ochrony mienia i osób wymagana jest licencja drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Bez niej nie można ubiegać się o koncesję, którą w Polsce wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

Jeśli przedsiębiorcą prowadzi spółką jawną lub komandytową, to co najmniej jeden ze wspólników lub ustanowiony pełnomocnik do kierowania działalnością musi posiadać licencję drugiego stopnia w zakresie usług ochrony osób i mienia – mówi Cezary Gawlas, dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Resort przed wydaniem decyzji musi zasięgnąć opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Cała procedura trwa około dwóch miesięcy, pod warunkiem że wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopia dokumentu poświadczająca posiadanie licencji drugiego stopnia.

 Koncesja wydawana jest na czas określony nie krótszy niż pięć lat, ale nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca będzie wnioskować o udzielenie koncesji na krócej.

Inne wymagane dokumenty to m.in.: status określający przedsiębiorcę, adres i obszar prowadzenia działalności, zakres i forma ochrony. Konieczne jest także podanie daty rozpoczęcia działalności firmy oraz przedstawienie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma się mieścić siedziba spółki. Wnioskodawca dołącza również zaświadczenie o niekaralności, niezaleganiu z podatkami na rzecz urzędu skarbowego oraz numery REGON, PESEL i NIP.

 Zgodnie z przepisami przedsiębiorca powinien powiadomić resort o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 Rozpoczęcie działalności leży w sferze woli przedsiębiorcy i może wiązać się z podpisaniem pierwszej umowy na świadczenie usług, faktycznym jej wykonywaniem lub podjęciem działań marketingowych zmierzających do pozyskania kontrahentów. W przypadku niepodjęcia działalności lub trwałego zaprzestania jej wykonywania organ cofa koncesję – mówi Cezary Gawlas.

Właściciel agencji ochrony, który stracił koncesję, może starać się o ponowne jej przyznanie. Może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty cofnięcia zezwolenia. Osoba, która prowadzi działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, może być ukarana grzywną, a nawet karą ograniczenia wolności do dwóch lat.

 

Małgorzata Milewska dziennikarz