2016-06-01

Nieruchomości z biura

Agencja nieruchomości zarobi lepiej, jeśli otworzymy ją na rynku, który ma potencjał do rozwoju.

Nieruchomości z biura Fot. Indepro Nieruchomości

Biuro nieruchomości zarabia, gdy jego klienci sprzedają, kupują i wynajmują. Dlatego przy wyborze lokalizacji na tego typu placówkę decydującym kryterium jest potencjał, jaki posiada miejscowość, w której chcemy świadczyć usługi. Zdaniem Tomasza Gruchały, kierownika ds. rozwoju sieci franczyzowej Indepro Nieruchomości, wszędzie tam, gdzie występuje obrót nieruchomościami istnieje zapotrzebowanie na usługi świadczone przez pośredników.

- Biuro agencji nieruchomości powinno być zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, najlepiej na parterze, mieć witrynę i przynajmniej dwa osobne pomieszczenia. Te podstawowe wymogi są niezbędne do zapewnienia komfortu klientom. W zasadniczy sposób ułatwiają też osobom zainteresowanym dotarcie do biura – mówi Tomasz Gruchała.

Własny punkt pośrednictwa w obrocie nieruchomościami można otworzyć na licencji franczyzowej. W tej chwili na polskim rynku działa blisko 30 sieci z branży, zatem jest z czego wybierać. W przypadku marki Indepro Nieruchomości przyszyły franczyzobiorca powinien dysponować kapitałem inwestycyjnym w wysokości co najmniej 20 tys. zł.

- Agencja działająca w ramach sieci Indepro, przy realizacji założeń ilościowych, osiąga rentowność w drugim kwartale licząc od momentu jej uruchomienia. Okres zwrotu zainwestowanego kapitału zależy oczywiście od jego wysokości. Jednak przy standardowym poziomie inwestycji, zwrot powinien nastąpić już w trzecim kwartale - mówi Tomasz Gruchała.

Franczyzodawca Indepro chce otwierać swoje biura w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców. W tej chwili punkty sieci działają w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Siedlcach, Częstochowie, Lublinie oraz Białej Podlaskiej.

Grzegorz Morawski dziennikarz, PROFIT system