2016-03-12

Perspektywy rynku nieruchomości

Wyższy wkład własny potrzebny do otrzymania kredytu hipotecznego, modyfikacje dotyczące transakcji nieruchomościami rolnymi to jedne ze zmian prawnych, które weszły w życie w 2016 roku.

Perspektywy rynku nieruchomości fot. RE/MAX/Agata Stradomska

Jedną z najistotniejszych zmian prawnych, które weszły w życie z początkiem roku jest wyższy wymagany wkład własny dla kredytów hipotecznych. Z poziomu 10 proc. w 2015 r. został on podniesiony do 15 proc. w 2016 r. Zmiana ta wynika z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która stopniowo zwiększa wymagany próg minimalnego zaangażowania ze strony kredytobiorców. Docelowo w 2017 r. wyniesie on 20 proc. Jakby tego było mało, wprowadzany podatek bankowy spowoduje podwyższenie przez banki marż dla nowo udzielanych kredytów hipotecznych, co wpłynie na wzrost oprocentowania kredytu hipotecznego i zmniejszy zdolność kredytową kupujących. Należy także wspomnieć o liberalizacji programu „Mieszkanie dla młodych”, która znacząco zwiększyła zainteresowanie skorzystaniem z wynikających z niego dopłat. Jeśli liczba chętnych do preferencyjnego kredytu będzie na tym samym poziomie co w ostatnich miesiącach, pula przyznanych na program środków finansowych w 2016 r. może szybko wyczerpać się nawet przed połową roku.

W tym roku czekają nas też duże zmiany dotyczące transakcji nieruchomościami rolnymi. Przepisy, które mają wejść w życie od maja, zdecydowanie utrudnią i wydłużą proces samej transakcji, co może wpłynąć na ograniczenie popytu i spadek cen terenów rolnych, tj. takich, które nie leżą na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu innym niż rolne. Celem ustawodawcy jest zapobieżenie nadmiernej koncentracji posiadania gruntów rolnych oraz uprzywilejowanie osób prowadzących działalność rolniczą w prawie zakupu ziemi rolnej. Niestety, brak miejscowych planów w wielu miastach i gminach spowoduje, że utrudniony obrót będzie dotyczył też znacznej liczby terenów, które de facto nie są rolne (mogłyby zostać wykorzystane pod hale, magazyny, sklepy czy nawet osiedla mieszkaniowe, ale wskutek bardzo szerokiej definicji gruntów rolnych będą podlegały nowym restrykcjom).

Właściciele nieruchomości, których podatek nie przekracza kwoty 100 zł rocznie, w 2016 r. nie będą mogli opłacić swojego zobowiązania w ratach tak jak dotychczas, a wyłącznie jednorazowo. Dodatkowo, opodatkowaniu podlegać będą tzw. części wspólne, jak korytarze, klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych czy komercyjnych, które dotychczas nie były opodatkowane. Korzystnym rozwiązaniem jest zmiana podatku od miejsc garażowych – podatek będzie naliczany indywidualnie każdemu posiadaczowi miejsca postojowego, zależnie od jego udziału. Ponadto podatek nie będzie pobierany od nieruchomości, jeśli jego wymiar przekroczy koszty wysyłki decyzji podatkowej.

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych, choć ograniczą możliwość finansowania zakupu kredytem, nie będą znacząco wpływać na preferencje Polaków, którzy wolą być właścicielami nieruchomości, niż ją wynajmować. Z tego powodu będą szukać rozwiązań, na które ich stać – nie rezygnując z założonej opcji nabycia własnego M. Dlatego w miastach, w segmencie mieszkań tańszych – mniejszych, położonych w dalszych dzielnicach czy wymagających remontu – zmiany te nie będą mieć zauważalnego wpływu. Dużym powodzeniem wciąż cieszą się mieszkania z rynku pierwotnego, szczególnie te, które spełniają kryteria programu MDM.

 

 

Agata Stradomska, RE/MAX
Agata Stradomska, RE/MAX menedżer ds. Marketingu i Szkoleń, RE/MAX Polska

Specjalistka w obrocie nieruchomościami, posiada licencję wydaną przez Ministra Infrastruktury. Od 2009 roku zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości. Obecnie właścicielka biur nieruchomości w sieci franczyzowej RE/MAX Polska oraz menedżer i trener Akademii RE/MAX. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON).