2016-01-22

Rynek dla inwestorów

Polska jest liderem wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej jeśli chodzi o poziom inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Rynek dla inwestorów Fot. CBRE

Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (region CEE, wyłączając Rosję) w 2015 roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 9,55 mld euro. Wynik ten stanowi 19-procentowy wzrost w stosunku do 2014 roku. W pięciu głównych krajach regionu (Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i na Węgrzech) osiągnął poziom 8,4 mld euro, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu do 2014 roku. Bezpośredni wpływ miał na to z pewnością wysoki apetyt inwestorów na najlepsze obiekty handlowe, który obserwowaliśmy już od dwóch lat.

Wśród krajów regionu CEE, Polska jest liderem pod kątem wielkości poziomu inwestycji. W 2015 roku wyniósł on 4 mld euro. Dla porównania w Czechach, które zajmują drugie miejsce, wydano na inwestycje 2,7 mld euro (na wysokiej pozycji Czech zaważyły dwie duże transakcje, podpisane w 2015 roku). Rekordowy popyt na nieruchomości komercyjne w Polsce jest świadectwem silnego rozwoju makroekonomicznego kraju oraz jego stabilności.

W minionym roku widzieliśmy silne zainteresowanie inwestycjami w regionie ze strony inwestorów z Europy, którzy chcieli skorzystać z relatywnie wysokich stóp zwrotów (w porównaniu do krajów Europy Zachodniej), współpracy banków jeśli chodzi o możliwości finansowania projektów oraz z dostępnych zasobów na rynku. Oczekujemy, że w 2016 roku ten trend się utrzyma. Dodatkowo, kolejnym ważnym czynnikiem, który przyczyni się do wzmożonego zainteresowania tą częścią Starego Kontynentu, jest silna ekspansja sieci detalicznych, obserwowana w raportach sprzedażowych w całym regionie. Oczekujemy również coraz bardziej zróżnicowanego profilu inwestorów. Spodziewamy się, że mogą do nich dołączyć inwestorzy z Azji, którzy będą chcieli zwiększyć swoją obecność w tym regionie.
 

Gijs Klomp, CBRE
Gijs Klomp, CBRE szef działu nieruchomości inwestycyjnych, CBRE