2013-12-11

Lokal na bank

Najatrakcyjniejsze lokalizacje dla prowadzenia placówki banku to przede wszystkim centra miast.

Lokal na bank Fot. BPH

Z punktu widzenia geomarketingu ciekawe są również autonomiczne osiedla, które tworzą swoiste mikromiasteczka z dobrze zaplanowaną i niezależną infrastrukturą. Partnerzy z reguły przedstawiają wybrany przez siebie lokal do akceptacji centrali banku. Preferowana powierzchnia waha się od 40 do 70 m2. Dodatkowo w Banku BPH funkcjonuje wewnętrzna baza, która skupia lokale ocenione i uznane przez nas za miejsca o wysokim potencjale. Każde z nich spełnia ściśle określone warunki w zakresie bezpieczeństwa, standardu i kubatury, pozwalające na profesjonalne świadczenie usług finansowych. (dw)

Krzysztof Nowaczewski, Bank BPH
Krzysztof Nowaczewski, Bank BPH wiceprezes zarządu zarządzający pionem sprzedaży, Bank BPH

W 1998 r. rozpoczął pracę w GE Capital. Przez ostatnie 12 lat piastował różne funkcje kierownicze w obszarach Operacji, Zarządzania Jakością, Rozwoju Biznesu oraz Sprzedaży. Od połączenia GE Money Banku z Bankiem BPH do końca 2012 roku zamianował stanowisko Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za Obszar Operacji, a od stycznia 2013 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu zarządzającego Pionem Sprzedaży.