2015-06-26

Outlet alternatywą dla galerii

Rynek tradycyjnych centrów handlowych jest coraz bardziej nasycony. Alternatywnym i atrakcyjnym dla inwestorów formatem mogą być centra wyprzedażowe.

Outlet alternatywą dla galerii Fot. CBRE

Wyprzedażowe centra handlowe nie tylko dywersyfikują rynek i poszerzają ofertę handlową dla klientów, ale również zwiększają płynność funkcjonowania wielu marek, zapewniając im dodatkowy kanał sprzedaży. Zakończone sukcesem procesy komercjalizacji obiektów outletowych, potwierdzają potencjał nabywczy tych konceptów oraz pokazują, że z sukcesem zadomowiły w Polsce. Dodatkowo, co bardzo istotne, klient centrum wyprzedażowego, to nabywca dokonujący faktycznych zakupów. Dzięki ograniczeniu oferty dodatkowej, takiej jak punkty usługowe czy gastronomiczne, wydatki klientów nie są tak rozproszone, jak w przypadku tradycyjnych centrów handlowych.

Głównym wyróżnikiem centrum wyprzedażowego jest oferta produktów o cenach minimum 30 proc. niższych, niż w regularnych sklepach. Podstawową grupę najemców w tego typu obiektach stanowią firmy sektora modowego.  To aż połowa wszystkich marek. Mocno reprezentowane są też marki sportowe oraz obuwnicze, z udziałem w outletach na poziomie około 12 proc. każda. Najmniej liczny jest sektor usług, to zaledwie 1 proc. wszystkich najemców. Dla konceptów wyprzedażowych charakterystyczny jest również brak części restauracyjnej, tzw. food court, która stanowi nieodłączny element w typowych centrach handlowych
Sukces centrum wyprzedażowego w dużej mierze zależy od lokalizacji, gęstości zaludnienia oraz zasięgu oddziaływania. Centra zlokalizowane są  najczęściej na gęsto zaludnionych obrzeżach aglomeracji, co pozwala na dotarcie nawet dwóch milionów klientów w przeciągu półtoragodzinnego czasu dojazdu. Taka szeroka strefa zasięgu jest niezbędna dla funkcjonowania tego typu konceptów. Biorąc pod uwagę istniejące obiekty, można wskazać potencjalne obszary w Polsce, w których mogłyby powstać kolejne centra. Wstępne szacunki wskazują na region południowy i południowo-wschodni oraz centralną Polskę, chociaż nie jest wykluczone, że wraz ze wzrostem liczby najemców oraz dojrzewaniem rynku handlowego, potencjalnych lokalizacji pojawi się więcej.

Magdalena Frątczak, CBRE
Magdalena Frątczak, CBRE dyrektor w dziale powierzchni handlowych, CBRE, CBRE

CBRE - międzynarodowa firma doradcza i inwestycyjna z sektora nieruchomości komercyjnych. Świadczy usługi w zakresie m.in. doradztwa strategicznego dotyczącego inwestycji i wynajmu, zarządzania nieruchomościami, projektami i inwestycjami.