2015-04-24

Dobry klimat dla handlu

Region aglomeracji trójmiejskiej jest trzecim największym rynkiem w Polsce pod względem podaży nowoczesnej powierzchni handlowej.

Dobry klimat dla handlu

Rynek pomorski jest atrakcyjny dla handlu, m.in. ze względu na dużą aktywność turystyczną w regionie, a także wysoki w skali kraju poziom siły nabywczej mieszkańców Trójmiasta. Trójmiasto jest także dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem biznesowym. Wszystko to sprawia, że pomorski rynek handlowy jest bardzo różnorodny – zarówno pod względem dostępności formatów handlowych, jak również wielkości obiektów i ich lokalizacji. Deweloperzy dostrzegają ten potencjał, o czym świadczy ciągle rosnąca podaż – powstają nowe projekty, a istniejące już centra są rozbudowywane i modernizowane. O dobrej kondycji rynku świadczy też fakt, że pustostanów jest tutaj prawie najmniej w Polsce (lepiej sytuacja przedstawia się tylko w Warszawie). Na koniec 2014 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w aglomeracji trójmiejskiej wyniósł 1,8 proc. i znajdował się w lekkim trendzie spadkowym. To dowód na równowagę między popytem a podażą.

Poziom nasycenia powierzchnią handlową dla całego województwa jest na średnim poziomie w skali kraju i wynosi 371 m na tysiąc mieszkańców. Natomiast dla aglomeracji trójmiejskiej jest to już 674 m2 na tysiąc mieszkańców. Jednak każde z miast w regionie ma swój unikalny charakter, który znajduje odzwierciedlenie w rynku handlowym. Różnice są widoczne zarówno na poziomie największych ośrodków (Gdańsk, Gdynia, Sopot), jak i mniejszych miast. Również podaż powierzchni handlowej nie jest rozłożona równomiernie na tym obszarze.

Najpopularniejsze wśród najemców są z pewnością tradycyjne centra handlowe. Najwyższe zainteresowanie obserwujemy wśród najemców z sektorów: zdrowie i uroda, gastronomia oraz rozrywka i rekreacja.

 

Dominika Jędrak, Colliers International
Dominika Jędrak, Colliers International dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku, Colliers International

Dominika Jędrak jest odpowiedzialna za zarządzanie i koordynowanie pracy działu Doradztwa i Badań Rynku, prowadzenie projektów dla klientów zewnętrznych, przygotowywanie raportów, itp. Z branżą nieruchomości jest związana od początku swojej kariery zawodowej.