2013-11-21

Lokal dobrze przyrządzony

Marzysz o własnej restauracji czy pizzerii? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze lokalu.

Lokal dobrze przyrządzony Fot. Biesiadowo

Działalność gastronomiczna podlega ścisłym regulacjom prawnym. Dotyczą one nie tylko serwowanych w lokalu potraw, ale przede wszystkim stanu technicznego samych pomieszczeń i budynków, w którym będzie prowadzona działalność. Jak zabrać się za organizację punktu gastronomicznego, by odbiory techniczne okazały czystą formalnością?

Na początek – ogólna organizacja i rozplanowanie budynku, w którym zamierzamy uruchomić gastronomiczny biznes. Zgodnie z przepisami istotny jest nie tylko sposób jego urządzenia i wyposażenie, lecz także zewnętrzne wyposażenie.

Zakład gastronomiczny musi być w wyraźny sposób oddzielony od części mieszkalnej budynku, w którym się znajduje. Nie może dojść do sytuacji, gdzie osoby postronne (np. mieszkańcy nie korzystający z usług lokalu) będą korzystać z łazienki w restauracji. Liczy się też samo usytuowanie budynku – musi być on oddalony przynajmniej o 15 metrów od miejsc gromadzenia nieczystości i ścieków. Jego położenie powinno też umożliwiać dostawę surowców i towarów osobnym wejściem od strony zaplecza.

Wielkość pomieszczeń zależy od rodzaju zadań, jakie będą w nich wykonywane, a także od rodzaju i parametrów urządzeń technologicznych wykorzystywanych do przygotowania potraw. Niezbędne jest jednak zapewnienie w nich odpowiedniej wentylacji, a także doprowadzenie wody bieżącej o jakości zgodnej z wymaganiami przewidzianymi dla wody do picia. Lokal musi mieć skanalizowany odpływ nieczystości, a także wydzielone miejsce na odpady.

Warto również pamiętać, że placówka gastronomiczna w świetle prawa ma status obiektu użyteczności publicznej, a to już samo w sobie rodzi określone konsekwencje. Choćby takie, że musimy zadbać o jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. (gum)