2014-12-02

Myśl nieszablonowo

Przed dokonaniem wyboru lokalu na pizzerię trzeba dobrze poznać lokalny rynek i przeanalizować jego mocne i słabe strony.

Myśl nieszablonowo fot. Pizzeria Stopiątka

Każde miasto jest inne, ma swoją specyfikę i niepowtarzalny charakter, dlatego posługiwanie się szablonami często może być błędne. Doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata funkcjonowania na rynku, pozwala nam jednak na odpowiedni osąd i stworzenie pewnych ogólnych zasad wyboru najlepszej lokalizacji. Ważne jest żeby przed dokonaniem wyboru poznać rynek i przeanalizować jego słabe i mocne strony. Zawsze to robimy i konsultujemy nasze badania z przyszłym franczyzobiorcom dobierając, najlepszą naszym zdaniem, lokalizację dla danego miasta. Wybraną lokalizację odwiedzamy kilkukrotnie i upewniamy się, że będzie to optymalne miejsce na biznes dla naszych partnerów.

Najczęściej decydujemy się otwierać pizzerie przy ruchliwych ulicach miast, które pełnią ważną rolę komunikacyjną i porusza się po nich wielu pieszych. Nasze pizzerie z sukcesem działają również w galeriach handlowych. Podstawowe kryteria jakie bierzemy pod uwagę to odpowiednio duży parking, możliwość stworzenia ogródka letniego oraz duży przepływ pieszych i samochodów. Lokal, w którym będzie działać Pizzeria Stopiątka musi mieć minimum 3 m wysokości. Idealnym miejscem jest lokal na parterze, którego duże witryny wychodzą na, wspomnianą już wcześniej, ruchliwą arterię. (mak)

Marta Kołakowska, Pizzeria 105
Marta Kołakowska, Pizzeria 105 Kierownik ds. Rozwoju Sieci, Pizzeria Stopiątka

W sieci Pizzerii Stopiątka zajmuje się rekrutacją nowych franczyzobiorców oraz zarządzaniem operacyjnym na rzecz spójnego rozwoju sieci.