2013-11-21

Czynsz to nie wszystko

Kiedy kaucja za lokal podlega opodatkowaniu?

Czynsz to nie wszystko

Wynajmując lokal na biznes trzeba liczyć się z tym, że właściciel obiektu lub pomieszczeń zażąda wpłaty kaucji w wysokości od 1 do nawet 6 opłat miesięcznych. Z punktu widzenia wynajmujących kaucja jest jednocześnie gwarancją dotrzymania zobowiązania lub odszkodowaniem, w razie jego niedopełnienia.

Po zakończeniu umowy, jeśli najemca wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań, kaucja powinna być zwrócona. Zastrzegając w umowie najmu kaucję należy wyraźnie zapisać, jakiego rodzaju roszczenia wynajmującego mogą być z niej zaspokojone, np.: zaległe raty czynszu, bieżące opłaty za media, odszkodowanie za zużycie przedmiotu najmu ponad normalne używanie itp. Jeśli umowa będzie przewidywała tylko potrącenie z kaucji zaległych rat czynszu, wynajmujący żadnych innych opłat nie będzie mógł już z niej potrącić.

Pobieranie kaucji, zwracanej po zakończeniu umowy w tej samej wysokości, nie jest obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a więc nie jest ona opodatkowana ani podatkiem dochodowym ani podatkiem VAT. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kaucja zostanie zaliczona na poczet należności, np. zaległego czynszu. Tak samo należy traktować tę część kaucji, którą strony postanowiły w umowie przeznaczyć jako zaliczkę, czy też zadatek na poczet np. dwóch czy trzech rat czynszu. Pomimo, iż pozostała część kaucji pełni funkcję gwarancyjną, ta wykorzystana musi być opodatkowana na normalnych zasadach. (kmat)