2014-10-02

Drożej za biuro

Firmy wynajmujące powierzchnię w biurowcach nie mają powodów do radości. Od początku roku czynsze idą w górę i taniej już raczej nie będzie.

Drożej za biuro fot. sxc.hu

Z opublikowanego niedawno raportu firmy Savills wynika, że w pierwszym półroczu czynsze w najlepszych budynkach biurowych w Europie wzrosły średnio o 4 proc., podczas gdy w analogicznym okresie w 2013 ceny spadły o 0,6 proc. Drożej jest wszędzie, nie tylko w topowych lokalizacjach, ale również w mniej prestiżowych biurowcach, gdzie koszty najmu powierzchni wzrosły o 2,4 proc.

Silny wzrost czynszów wskazuje, że poprawiająca się sytuacja gospodarcza ma odzwierciedlenie we wzroście popytu na powierzchnie biurowe klasy A przy jednoczesnej niewystarczającej podaży tego typu obiektów. Ogólny wzrost czynszów był dodatni na rynkach stanowiących niespełna trzy czwarte badanej grupy, wśród nich Dublin i londyńska dzielnica City, osiągnęły najwyższe wzrosty, odpowiednio na poziomie 33 proc. i 27  proc. - mówi Julia Maurer, analityk Europejskiego Działu Badań Rynkowych Savills.

Największym zainteresowaniem najemców cieszy się powierzchnia biurowa w Dublinie, gdzie zanotowano blisko 60 proc. wzrost wynajmu powierzchni. Poziom wynajmu wzrósł również w Paryżu (o 24 proc.) oraz w londyńskim City (20 proc.).

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Warszawie, Wiedniu, Dusseldorfie i Frankfurcie gdzie poziom wynajmu powierzchni biurowych spadł o 20 proc. na tych rynkach ciągle utrzymuje się wysoki wskaźnik pustostanów, co sprawia, że ceny najmu nie idą w górę.

Inaczej niż w Londynie, Paryżu i innych miastach zachodniej Europy popyt na powierzchnie biurowe w rozumieniu absorbcji netto powierzchni biurowych jest niższy niż nowa podaż dostarczana na rynek. To przekłada się na rosnący współczynnik pustostanów. Jednocześnie deweloperzy cały czas dostarczają na rynek nową powierzchnię biurową, co sprawia, że czynsze spadają i to nie tylko na obrzeżach miast ale również w centrum – mówi Wioleta Wojtczak, starszy konsultant w Dziale Badań i Doradztwa Savills. (mak)