2014-06-13

Żłobkowe wytyczne

Klub dla najmłodszych można prowadzić tylko w lokalu spełniającym szczegółowe wymogi ustawy.

Żłobkowe wytyczne fot. Przedszkole Koliberek

Pomysł na to, by zarabiać opiekując się najmłodszymi pociechami zapracowanych rodziców cieszy się sporą popularnością. Zwłaszcza w czasach, gdy o miejsca w publicznych żłobkach i przedszkolach trzeba toczyć prawdziwą administracyjną batalię. Uruchomienie żłobka lub klubu dziecięcy wymaga jednak spełnienia szeregu wymagań. Znaczna część z nich dotyczy specyfiki samego lokalu. W końcu tego typu punkty mają nie tylko prowadzi zajęcia edukacyjne i wychowawcze. Ich rolą jest też zapewnienie dziecku opieki – i to w warunkach zbliżonych do domowych.

By tak rzeczywiście było, niezbędne jest spełnienie wytycznych zawartych w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, obowiązującej od 4 kwietnia 2011 roku. W jej myśl lokal, w którym chcemy zorganizować żłobek musi mieć co najmniej jedno pomieszczenie, i oprócz tego, że będzie zapewniał dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, musi również zawierać specjalnie wydzielone miejsce odpoczynku. O tym, czy lokal spełnia te wymogi, zdecyduje sanepid i straż pożarna, które muszą dokonać stosownych odbiorów.

Jeśli żłobek i klub dziecięcy zamierzamy otworzyć w lokalu znajdującym się w budynku mieszkalnym, to nie może być przeznaczony dla więcej niż 15 dzieci. Lokal musi mieć co najmniej dwa wyjścia, oprócz drzwi wyjściowych może to być np. okno. Powinien też być wyposażony w gaśnicę proszkową. Jeśli chodzi o powierzchnię pomieszczenia zbiorowego pobytu dzieci, to w przypadku od 3 do 5 dzieci musi ona wynosić minimum 16 m2. Dla każdego kolejnego dziecka musi ona zostać powiększona o 2,5 m2, chyba, że czas jego pobytu nie przekracza 5 godzin – wówczas wystarczy powiększenie o 2 m2. Ustawa reguluje nie tylko powierzchnię, ale i wysokość, a nawet temperaturę pomieszczenia. Musi ona wynosić co najmniej 2,5 m. Temperatura w lokalu nie może być niższa niż 20°C.

Szczegółowe wymogi przewidziano też dla pomieszczeń higienicznosanitarnych w żłobku lub klubie dziecięcym. Podłogi i ściany muszą być wykonane w sposób, który ułatwi utrzymanie czystości. Do wysokości co najmniej 2 m ściany powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.

Techniczno-budowlane wymogi precyzują z kolei, że w pomieszczeniach musi otwierać się co najmniej połowa okien. W lokalu musi być też miejsce na odzież wierzchnią, dostęp do urządzeń sanitarnych z bieżącą ciepłą wodą (brodzik, natrysk), a także stanowisko do przewijania dzieci. Oddzielnie powinny być też przechowywane środki czystości - w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ustawa zaleca też, by w miarę możliwości udostępnić bezpośrednie wyjście na „plac zabaw”. Powinien on jednak być niedostępny dla osób postronnych, a dostępne tam urządzenia – posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. (gum)

Grzegorz Morawski
Grzegorz Morawski Redaktor, PROFIT system

gmorawski@lokalnabiznes.pl