2014-05-21

Pamiętajcie o ogrodach

Przed otwarciem letniego ogródka w restauracji warto dwa razy przemyśleć, czy w przypadku naszego lokalu będzie on miał rację bytu. Nic na siłę.

Pamiętajcie o ogrodach Da Grasso

Decydując się na otwarcie ogródka, właściciele punktów gastronomicznych powinni pamiętać, że najważniejszą kwestią jest odpowiednia ilość miejsca w pobliżu lokalu. Chodzi tutaj głównie o wystarczającą powierzchnię chodnika lub deptaka. Mimo, iż ogródek jest dla nich kuszącą propozycją, należy myśleć racjonalnie i mieć na uwadze realne szanse jego powstania.

Musimy mieć na uwadze, że ma ogródek ma sens jedynie wtedy, gdy nasi klienci będą się w nim dobrze czuć i będą chcieli do niego wracać. Nie każdy lokal ma ciekawe zaplecze czy też odpowiednią ilość miejsca. W takim przypadku, lepiej zrezygnować z takiego przedsięwzięcia, bo zbyt duża chęć zysku może skończyć się tym, że nasi klienci stracą do nas zaufanie.

Do postawienia ogródka przed restauracją czy pizzerią potrzebny jest szereg dokumentów. Na początek trzeba uzyskać wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a następnie przedstawić szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500. Kolejnym etapem jest stworzenie wizualizacji, opisu materiałów konstrukcyjnych i sposobu montażu. Potrzebny jest także projekt organizacji ruchu drogowego wraz z opiniami m.in. zarządu dróg i służb miejskich. Właściciel będzie też potrzebował zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub KRS oraz opinię zespołu uzgodnienia dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej.

Magdalena Piróg, DaGrasso
Magdalena Piróg, DaGrasso Wiceprezes zarządu, Da Grasso

Magdalena Piróg jest wiceprezesem zarządu sieci pizzerii Da Grasso. Pełni w niej również menedżer ds. rozwoju sieci, odpowiadając za pozyskiwanie franczyzobiorców.