2014-05-06

Mapa dla biznesu

Przedsiębiorcy skorzystają na zmianach w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Mapa dla biznesu Fot. Business Centre Club

Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Ustawa ta ma ogromne znaczenie z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, ułatwia bowiem przedsiębiorcom dostęp do aktualnych map. Dotychczas, na terenie większości kraju, uzyskanie map kartograficznych z aktualnymi naniesieniami takimi jak np. przebieg linii przesyłu energii elektrycznej lub paliw gazowych było niemożliwe. Konsekwencje braku odpowiedniej dokumentacji skutkują niejednokrotnie koniecznością wstrzymywania ważnych inwestycji budowlanych, głównie na terenach okołomiejskich i wiejskich. To oczywiście generuje straty – zarówno dla przedsiębiorców, którzy muszą poświęcać czas i środki na zdobycie aktualnych map, jak i dla lokalnych społeczności, które dłużej czekają na realizację inwestycji i znoszą uciążliwości wynikające z przedłużającej się budowy.

 Pozytywnie należy ocenić zwłaszcza art. 23 nowego brzmienia ustawy, który nakłada na organy i urzędników państwowych obowiązek przekazywania danych do zasobu kartograficznego. Dzięki temu zabiegowi zasoby kartograficzne znacznie zyskają na aktualności, zmieni się również sytuacja przedsiębiorców, którzy do tej pory występowali w roli „kuriera” państwowych urzędów dostarczając na własną rękę wyrysy i plany.

Michał Jaskólski, Business Centre Club
Michał Jaskólski, Business Centre Club ekspert BCC ds. prawa, Business Centre Club

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się relacjami państwo-przedsiębiorca, głównie w aspektach licencji, koncesji oraz kontroli. W swojej karierze prowadził sprawy związane z inwestycjami priorytetowymi w sektorze budownictwa i energetyki. Prowadzi szkolenia dla członków Business Centre Club.