2018-04-23

Galerii pod dostatkiem

Na statystycznego Polaka z roku na rok przypada coraz większa średnia powierzchnia w centrum handlowym. Największe nasycenie galeriami mają mieszkańcy Wrocławia.

Galerii pod dostatkiem Fot. Galeria Północna

Polska Rada Centrów Handlowych, we współpracy z ekspertami branżowymi, podsumowała miniony rok na rynku galerii handlowych. Wśród największych polskich miast najwyższe średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych ma aglomeracja wrocławska - 948 m2 na 1 tys. mieszkańców. Na drugim miejscu jest Poznań (891 m2), a na trzecim – Trójmiasto (732 m2). Natomaist w stolicy na 1 tys. mieszkańców przypadają średnio 623 m2. Nasycenie w aglomeracjach katowickiej, krakowskiej, łódzkiej i szczecińskiej jest na podobnym poziomie – w granicach od 540 do 581 m2. Ogólne nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce wyniosło w 2017 roku 306 m2 na tysiąc mieszkańców, czyli wzrosło o 8 m w porównaniu do 2016 r. To m.in. efekt otwarcia dużych obiektów, jak Galeria Północna w Warszawie, Wroclavia we Wrocławiu i Serenada w Krakowie.

– W Polsce z roku na rok przybywa nowych obiektów komercyjnych. Stale rośnie podaż, ale co ciekawe jednocześnie także potencjał nabywczy. Centra przestają być jedynie obiektami handlowymi, a tworzą lub rozbudowują ofertę rekreacyjno-wypoczynkową i gastronomiczną z myślą o nowej generacji odwiedzających – mówi Anna Zachara Widła, Research & Education Manager w PRCH.

Na koniec 2017 r. wskaźnik pustostanów w obiektach handlowych w Polsce wyniósł 4 proc. Zdaniem ekspertów jest to w głównej mierze efektem zamykania sklepów wielkopowierzchniowych Praktiker i zwalniania lokali przez Jatomi Fitness. Co warte podkreślenia, zwalniane powierzchnie systematycznie wchłaniane są przez nowych najemców. W głównych miastach najniższy wskaźnik pustostanów był w aglomeracji warszawskiej i wrocławskiej – 2,9 proc., natomiast największy w katowickiej (5,8 proc.) oraz poznańskiej (5,3 proc.).

Monika Wojniak-Żyłowska
Monika Wojniak-Żyłowska dziennikarz, PROFIT system